Често миомите не причиняват симптоми и се откриват единствено при рутинни прегледи. Но приблизително една от всеки три жени с миоми има симптоми, които оказват влияние върху ежедневието ѝ.

Ако имате някои от следните симптоми (вижте по-долу) и изпитвате опасения, че може да страдате от миоми, трябва да разговаряте с лекаря си за наличните възможности за лечение.