Contact

Patients should always consult their treating physician first, if there are questions relating to their health condition or treatment options. Fields marked with an asterisk (*) are required to submit the form.

The privacy of your personal information is important to Gedeon Richter. When handling any personal data you provide, we will comply with the applicable data protection legislation.

By voluntarily submitting your personal information, you hereby consent to the storage, processing and use of your personal data. Gedeon Richter will only use your details to contact you about the suspected adverse event report, if further clarification is required.

General information contact form

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Лечение на миомите

Възможности за лечение

Целта на съществуващите методи за лечение на миомите е да се облекчат симптомите (кървене, болка) и/или да се намали размерът на миомите или просто да се отстранят миомите чрез хирургична процедура.

При планирането на най-подходящото лечение лекарите вземат предвид редица фактори. Например, тежестта на симптомите, размерът и местонахождението на миомите, възрастта на пациентката и желанието й да запази матката или фертилността си играят важна роля при вземането на решение относно най-подходящата възможност за лечение.

Трябва да обсъдите възможностите за лечение с Вашия лекар или гинеколог.

 Предвид на това, съществуващите методи на лечение на миомите са:

ЛЕКАРСТВА

По-долу са посочени най-често използваните медикаменти за лечение на миомите на матката. В повечето случаи тези лекарства се използват за контролиране на симптомите, предизвикани от миомите на матката.

 • Аналози на гонадотропин-освобождаващия хормон (GnRH)
 • Вътрематочни устройства с левоноргестрел
 • Перорални контрацептиви и гестагени
 • Селективни модулатори на прогестероновите рецептори (SPRM)

НЕХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Съществуват редица нехирургични методи за лечение на маточни миоми – от неинвазивни до минимално инвазивни. В зависимост от индивидуалното Ви състояние, Вашият лекар трябва да обсъди с Вас съществуващите възможности за лечение и да посочи кои са най-подходящи за Вас.

 • Интервенция с насочван с ЯМР фокусиран ултразвук
 • Миолиза
 • Емболизация на маточните артерии

ХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Хирургична интервенция се предприема, ако всички медикаментозни средства са се оказали неефективни и състоянието на симптомите Ви, предизвикани от миомите, продължава да е много сериозно. Могат да се обмислят няколко хирургични процедури. Вашият лекар ще Ви насочи към специалист, с когото да обсъдите всички възможности, включително ползите и рисковете, свързани с всяка процедура.

 • Хистеректомия
 • Миомектомия
  • Абдоминална миомектомия
  • Хистероскопска или вагинална миомектомия
  • Лапароскопска миомектомия

ЛЕКАРСТВА

По-долу са посочени най-често използваните лекарства за лечение на миомите на матката. В повечето случаи с лекарства се контролират симптомите, предизвикани от маточните миоми.

При всички случаи трябва да се консултирате с лекар, който ще Ви даде най-подходящата информация за Вас.

СЕЛЕКТИВНИ МОДУЛАТОРИ НА ПРОГЕСТЕРОНОВИТЕ РЕЦЕПТОРИ

Селективните модулатори на прогестероновите рецептори (SPRM) са вид перорални лекарства, които променят действието на хормона прогестерон.

Улипристал ацетат (ulipristal acetate) 5mg е единственият SPRM, разрешен за лечение на миоми на матката.

За повече информация, вижте листовката за пациента за Вашата страна.

АНАЛОЗИ НА ГОНАДОТРОПИН-ОСВОБОЖДАВАЩИЯ ХОРМОН (GnRH)

Аналозите на гонадотропин-освобождаващия хормон (GnRH) представляват вид хормонална терапия, чието действие стимулира освобождаване в организма на малко количество естрогени, което води до свиване на миомите.

Те променят производството на хормони, участващи в нормалния менструален цикъл на жената. Аналозите на гонадотропин-освобождаващия хормон са одобрени само за предоперативно лечение на миоми на матката.

За повече информация, вижте листовката за пациента за Вашата страна.

ПЕРОРАЛНИ КОНТРАЦЕПТИВИ И ГЕСТАГЕНИ

Контрацептивите пречат на освобождаването на яйцеклетка от яйчниците и така спират месечния менструален цикъл.

За повече информация, вижте листовката за пациента за Вашата страна.

ВЪТРЕМАТОЧНИ УСТРОЙСТВА С ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ

Вътрематочните устройства се поставят в матката и освобождават левоноргестрел. Това води до удебеляване на маточната стена и пречи на спермата до достигне до яйцеклетката.

За повече информация, вижте листовката за пациента за Вашата страна.

НЕХИРУРГИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Съществуват редица нехирургични методи за лечение на маточни миоми – от неинвазивни до минимално инвазивни.
В зависимост от индивидуалното Ви състояние, Вашият лекар трябва да обсъди с Вас съществуващите възможности за лечение и да посочи кои са най-подходящи за Вас.

Хирургична интервенция с насочван с ядрено магнитен резонанс фокусиран ултразвук

Хирургичната интервенция с насочван с ядрено магнитен резонанс фокусиран ултразвук (MRgFUS) е неинвазивна процедура, специално предназначена за лечение на миоми при жени, които не желаят да имат деца.

При процедурата MRgFUS се използват фокусирани, високочестотни, високоенергийни ултразвукови вълни за поединично разрушаване на миоми чрез тяхното нагряване и последващо втвърдяване.

mri_2

Емболизация на маточните артерии

Емболизацията на маточните артерии (UAE) е процедура, при която чрез катетър се вкарват малки частици, които спират кръвоснабдяването на матката. Това води до свиване на миомите. Този вид лечение е ефективна възможност за жени с миоми, които не желаят да забременеят.
При емболизацията рентгенологът инжектира много малки топченца (микросфери) в артериите на матката, за да ги запуши. След това притокът на кислород към матката спира и във вътрешната й стена започва съсирване. По-късно, когато се възстанови кръвоснабдяването на матката, съсиреците могат да бъдат разрушени, но съсиреците на миомите остават, като миомите се отстраняват чрез спиране на притока на кръв и кислород.
Както при всяка процедура, съществуват рискове и евентуални усложнения, свързани с тази процедура, като например недостатъчност на яйчниците, инфекция, вагинално течение и др.

uterine-artery-embolisation

Миолиза

Миолизата е процедура за унищожаване на миоми в матката чрез фокусирана енергия. Възможно е да бъде извършена по време на лапароскопска процедура, но едновременно може да е насочена само към една миома.

При миолизата, чрез малък разрез на корема в матката се вкарват хирургични игли и миомите се обработват с електричество.

По този начин кръвоносните съдове на миомите се свиват и затварят и се спира тяхното кръвоснабдяване. Тази процедура може да засегне фертилността и не трябва да се прилага, ако искате да забременеете в бъдеще.

Хирургични процедури

Хирургична интервенция се предприема, ако всички медикаментозни средства са се оказали неефективни и състоянието на симптомите Ви, предизвикани от миомите, продължава да е много сериозно. Могат да се обмислят няколко хирургични процедури. Вашият лекар ще Ви насочи към специалист, с когото да обсъдите всички възможности, включително ползите и рисковете, свързани с всяка процедура.

Хистеректомия

Хистеректомията е хирургична процедура, при която се отстранява цялата матка.

След хистеректомия е невъзможно да забременеете или да имате менструация, независимо от възрастта. Хистеректомията е окончателно лечение на миомите, тъй като при процедурата се отстраняват не само съществуващите миоми, а и възможността от повторната им поява.

Хистеректомията е свързана с няколко риска, като например кръвозагуба и болка след хирургичната операция. Хистеректомията може да има и физиологични последици.

Миомектомия

Миомектомията е събирателно понятие за означаване на хирургични процедури, при които се отстраняват миоми с минимално въздействие върху матката или фертилността на жената. Съществува обаче малък риск от руптура (разкъсване) на матката при бъдеща бременност.

Има три основни процедури, чрез които се извършва миомектомия:

 • Абдоминална (коремна) миомектомия
 • Хистероскопска или вагинална миомектомия
 • Лапароскопска миомектомия

Хистероскопска или вагинална миомектомия

При хистероскопската миомектомия се използва хистероскоп, който представлява инструмент за визуализиране с камера и прикрепена лампичка. Хистероскопът се въвежда през цервикса (маточната шийка), за да бъде огледана вътрешността на матката.
След локализиране на миомите се използва друг инструмент, наречен резектоскоп, с който миомите се разрязват на малки части. След това парченцата се отстраняват през цервикса.

Hysteroscopic

Лапароскопска миомектомия

Лапароскопска или роботизирана миомектомия се използва за отстраняване на субсерозни или педункулирани миоми.
При тази процедура, през разрези в корема се въвеждат лапароскоп и други инструменти за отрязване на миомите от маточната стена. Това позволява матката да бъде запазена на мястото си.
В някои случаи на по-трудно достъпни миоми може да се използва робот.
За да се достигне до миомите, се правят малки разрези в корема.
Роботизираната миомектомия дава възможност много жени, които вече са преминали лапаротомия, да бъдат подложени на минимално инвазивна хирургична интервенция.

laparoscopic

Абдоминална (коремна) миомектомия

Абдоминалната миомектомия се извършва, когато размерът или броят на миомите се увеличи прекалено много и друго лечение не може да се приложи.
Хирургът прави два малки разреза в корема – един вертикален и един хоризонтален, за да проникне в матката и да отстрани миомите.
След локализиране на миомите, те се остъргват от маточната стена. При този метод има много малко кървене или оставяне на белези.

This is a text block. Click the edit button to change this text.

Welcome to FibroidsConnect!
The patient hub about uterine fibroids

Please choose your country

GLOBAL

By using this Site, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms below, which Gedeon Richter Plc. also considers binding. The data management methods, the legal notices concerning responsibility for the Site’s content and copyrights, and the information management policies of the portal are periodically revised by our Company and modified, if necessary.

Should you have any questions regarding these terms of use, or wish to make any comments or propose any modifications in order to improve these terms, please submit them by clicking on the Contact button at the bottom of the page.

Your access to and use of Gedeon Richter Plc’s portal is subject to these terms of use and all applicable laws. By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, the conditions defined in these terms of use.

Gedeon Richter Plc. reserves the right to modify, alter and update these Terms of Use at any time. Since you agree to be bound by such modifications, we suggest you review these Terms of Use on a periodic basis.

Visit the Global version

UK

UK

By using this Site, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms below, which Gedeon Richter Plc. also considers binding. The data management methods, the legal notices concerning responsibility for the Site’s content and copyrights, and the information management policies of the portal are periodically revised by our Company and modified, if necessary.

Should you have any questions regarding these terms of use, or wish to make any comments or propose any modifications in order to improve these terms, please submit them by clicking on the Contact button at the bottom of the page.

Your access to and use of Gedeon Richter Plc’s portal is subject to these terms of use and all applicable laws. By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, the conditions defined in these terms of use.

Gedeon Richter Plc. reserves the right to modify, alter and update these Terms of Use at any time. Since you agree to be bound by such modifications, we suggest you review these Terms of Use on a periodic basis.

Visit the UK version

NETHERLANDS

Netherlands

Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, of als u opmerkingen hebt of wijzigingen wenst voor te stellen ter verbetering van deze voorwaarden, kunt u ze indienen door op de knop Contact te klikken onderaan de pagina.

Uw toegang tot en gebruik van het portaal van Gedeon Richter Plc. zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door het bezoeken van of browsen op deze site aanvaardt u, zonder beperkingen of voorbehoud, de in deze gebruiksvoorwaarden gedefinieerde condities.

Gedeon Richter Plc. behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden wanneer ook te wijzigen, te veranderen en te updaten. Daar u akkoord gaat dat deze wijzigingen bindend zijn, raden we u aan deze gebruiksvoorwaarden periodiek door te nemen.

Ik ga akkoord

ITALY

Italy

By using this Site, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms below, which Gedeon Richter Plc. also considers binding. The data management methods, the legal notices concerning responsibility for the Site’s content and copyrights, and the information management policies of the portal are periodically revised by our Company and modified, if necessary.

Should you have any questions regarding these terms of use, or wish to make any comments or propose any modifications in order to improve these terms, please submit them by clicking on the Contact button at the bottom of the page.

Your access to and use of Gedeon Richter Plc’s portal is subject to these terms of use and all applicable laws. By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, the conditions defined in these terms of use.

Gedeon Richter Plc. reserves the right to modify, alter and update these Terms of Use at any time. Since you agree to be bound by such modifications, we suggest you review these Terms of Use on a periodic basis.

Visit the Italian version of fibroidsconnect-2.richweb.io

GERMANY

Germany

Durch die Nutzung dieser Website erkennen Sie an, dass Sie gelesen und verstanden haben, und stimmen sich mit den Bedingungen unten, die Gedeon Richter Plc gebunden. ferner der Auffassung, verbindlich. Die Daten-Management-Methoden, die rechtlichen Hinweise betreffend die Verantwortung für Inhalt und Urheberrechte der Site und die Informationsverwaltungsrichtlinien des Portals werden regelmäßig von unserer Firma überarbeitet und modifiziert, falls erforderlich.

Sollten Sie Fragen zu den Nutzungsbedingungen haben, oder möchten Sie Anmerkungen zu machen oder irgendwelche Änderungen, um diese Bedingungen zu verbessern schlagen, senden Sie diese bitte, indem Sie auf den Kontakt-Button am unteren Rand der Seite.

Ihr Zugang zu und die Nutzung von Gedeon Richter Plc Portal unterliegt diesen Nutzungsbedingungen und allen anwendbaren Gesetzen. Mit dem Zugriff auf die Website, akzeptieren Sie ohne Einschränkung oder Vorbehalt in diesen Nutzungsbedingungen festgelegten Bedingungen.

Gedeon Richter Plc. behält sich das Recht vor, jederzeit zu ändern, zu verändern und zu aktualisieren diese Nutzungsbedingungen. Da Sie stimmen zu, diese Änderungen gebunden zu sein, empfehlen wir Ihnen, diese Nutzungsbedingungen in regelmäßigen Abständen zu überprüfen.

Genau

BELGIUM (NL)

Belgium (nl)

Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, of als u opmerkingen hebt of wijzigingen wenst voor te stellen ter verbetering van deze voorwaarden, kunt u ze indienen door op de knop Contact te klikken onderaan de pagina.

Uw toegang tot en gebruik van het portaal van Gedeon Richter Plc. zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door het bezoeken van of browsen op deze site aanvaardt u, zonder beperkingen of voorbehoud, de in deze gebruiksvoorwaarden gedefinieerde condities.

Gedeon Richter Plc. behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden wanneer ook te wijzigen, te veranderen en te updaten. Daar u akkoord gaat dat deze wijzigingen bindend zijn, raden we u aan deze gebruiksvoorwaarden periodiek door te nemen.

Ik ga akkoord

BELGIUM (FR)

Belgium (fr)

En utilisant ce site, vous reconnaissez que vous avez lu, compris et accepté les termes ci-dessous, que Gedeon Richter Plc. estime obligatoire. Les méthodes de gestion des données, les avis juridiques concernant la responsabilité pour le contenu et les droits d’auteur de ce site, et les politiques de gestion de l’information du site sont révisés périodiquement par notre Société et modifiés si nécessaire.

Si vous avez des questions concernant ces conditions d’utilisation, ou si vous souhaitez faire des commentaires ou proposer des modifications afin d’améliorer ces conditions, vous pouvez les soumettre en cliquant sur le bouton de contact au bas de la page.

L’accès et l’utilisation du site de Gedeon Richter Plc est soumis aux présentes conditions d’utilisation et toutes les lois applicables. En accédant à ce site, vous acceptez, sans limitation ou qualification, les conditions définies dans les présentes conditions d’utilisation.

Gedeon Richter Plc. se réserve le droit de modifier, changer et mettre à jour ces conditions d’utilisation à tout moment. Puisque vous acceptez d’être lié par ces modifications, nous vous suggérons de consulter ces Conditions d’utilisation sur une base périodique.

J’accepte

LATVIA

Latvia

Lietojot šo vietni, Jūs aplieciniet, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītiet uzņemties tālākos norādījumus, kurus arī Gedeon Richter Plc. Uzskata par saistošiem. Datu vadības metodes, juridiskie paziņojumi attiecībā uz atbildību par vietnes saturu un autortiesības, kā arī portāla informācijas pārvaldības politika tiek regulāri pārskatīta un, vajadzības gadījumā, modificēta.

Ja Jums ir kādi jautājumi par lietošanas noteikumiem, vai vēlaties sniegt jebkādus komentārus, ierosinājumus vai grozījumus, lai uzlabotu šos noteikumus, lūdzam iesniegt tos, klikšķinot uz pogas “Kontakti” lapas apakšā.

Jūsu piekļuve un Gedeon Richter Plc portāla izmantošana ir pakļauta šiem lietošanas noteikumiem un visiem spēkā esošajiem likumiem. Apmeklējot un lietojot vietni, Jūs bez ierobežojumiem akceptējiet nosacījumus definētus šajos lietošanas noteikumos.

Gedeon Richter Plc. patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt un atjaunināt šos lietošanas noteikumus. No brīža, kad esat piekritis modifikācijām, iesakām periodiski pārskatīt šos lietošanas noteikumus.

Es piekrītu

POLAND

Poland

By using this Site, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms below, which Gedeon Richter Plc. also considers binding. The data management methods, the legal notices concerning responsibility for the Site’s content and copyrights, and the information management policies of the portal are periodically revised by our Company and modified, if necessary.

Should you have any questions regarding these terms of use, or wish to make any comments or propose any modifications in order to improve these terms, please submit them by clicking on the Contact button at the bottom of the page.

Your access to and use of Gedeon Richter Plc’s portal is subject to these terms of use and all applicable laws. By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, the conditions defined in these terms of use.

Gedeon Richter Plc. reserves the right to modify, alter and update these Terms of Use at any time. Since you agree to be bound by such modifications, we suggest you review these Terms of Use on a periodic basis.

I agree

ROMANIA

Romania

By using this Site, you acknowledge that you have read, understood, and agree to be bound by the terms below, which Gedeon Richter Plc. also considers binding. The data management methods, the legal notices concerning responsibility for the Site’s content and copyrights, and the information management policies of the portal are periodically revised by our Company and modified, if necessary.

Should you have any questions regarding these terms of use, or wish to make any comments or propose any modifications in order to improve these terms, please submit them by clicking on the Contact button at the bottom of the page.

Your access to and use of Gedeon Richter Plc’s portal is subject to these terms of use and all applicable laws. By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, the conditions defined in these terms of use.

Gedeon Richter Plc. reserves the right to modify, alter and update these Terms of Use at any time. Since you agree to be bound by such modifications, we suggest you review these Terms of Use on a periodic basis.

I agree

SERBIA

Serbia

Imajući u vidu široke mogućnosti zloupotrebe koje proizlaze iz upotrebe interneta, molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja internet stranice Predstavništva Richter Gedeon Nyrt., pripremljene u svrhu zaštite korisnika u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije. Pod pojmom korisnika podrazumeva se opšta i stručna javnost koja pristupa internet stranicama Predstavništva Richter Gedeon Nyrt.. Tekst u nastavku se odnosi na zaštitu privatnosti, odricanje od odgovornosti, zaštitu autorskih prava, prava i obaveza korisnika, tačnosti informacija, veza i odnosa sa drugim sadržajem.

Odricanje od odgovornosti

Korišćenjem internet stranice Predstavništva Richter Gedeon Nyrt., korisnik prihvata sve rizike koji mogu da nastanu njenim korišćenjem i prihvata da koristi njen sadržaj za vlastitu upotrebu. Internet stranica služi za davanje informacija promotivnog karaktera o proizvodima kompanije, zatim opštih stručnih informacija od uzajamne važnosti u saradnji, o matičnoj kompaniji Predstavništva Richter Gedeon Nyrt., kao i o njenim aktivnostima. Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt. nastoji da predmetne informacije budu tačne, proverljive i u dovoljnoj meri potpune. Predstavništvo Richter Gedeon Nyrt. zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na internet prezentaciji, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja. Richter Gedeon Nyrt. ne može snositi bilo kakvu odgovornost u vezi sa štetom nastalom usled ažuriranja predmetnih informacija i sadržaja internet stranice. Richter Gedeon Nyrt. ne može snositi bilo kakvu odgovornost u vezi sa štetom nastalom zloupotrebom internet stranice od strane korisnika i/ili od strane trećeg lica, bilo implicitno ili eksplicitno u tom smislu. Kompanija Richter Gedeon Nyrt. neće snositi ni bilo kakvu odgovornost u pogledu eventualnih oštećenja računarske opreme korisnika, kao i u slučaju izloženosti bilo kakvoj vrsti malicioznog softvera koji mogu nastati za vreme korišćenja internet stranice. Na korisniku internet stranice je odgovornost i obaveza da obezbedi računar u cilju zaštite od malicioznog softvera.

Imajući u vidu zakonom propisane razlike u načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva opštoj i stručnoj javnosti, internet stranice Predstavništva Richter Gedeon Nyrt. prilagođene su odredbama Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima i Pravilniku o načinu oglašavanja leka, odnosno medicinskog sredstva. Određeni sadržaji i informacije o proizvodima na internet stranicama Predstavništva Richter Gedeon Nyrt. namenjeni su jedino i isključivo stručnoj javnosti u skladu sa navedenim propisima i kao takvi će biti označeni adekvatnim upozorenjem. Sa tim u vezi, kompanija Richter Gedeon Nyrt. ne može snositi bilo kakvu odgovornost u vezi sa štetom nastalom korišćenjem sadržaja i informacija namenjenih stručnoj javnosti suprotno ovim Uslovima korišćenja.

Sadržaju i informacijama promotivnog karaktera na internet stranicama Predstavništva Richter Gedeon Nyrt. koji nisu namenjeni stručnoj javnosti, opšta javnost može slobodno pristupiti. Predmetni sadržaji i zdravstvene informacije prikazani su jedino i isključivo u informativne i edukativne svrhe i ne mogu zameniti razgovor sa lekarom ili farmaceutom.

Korisnik je dužan da pre upotrebe detaljno prouči uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, odnosno medicinsko sredstvo korisnik je dužan da se posavetuje sa lekarom, ili farmaceutom. Informacije prikazane na internet prezentaciji kompanije Richter Gedeon Nyrt.ne sadrže ponudu ili podstrekivanje u vezi sa bilo kakvom kupovinom ili trgovanjem. Investitori se ne smeju oslanjati na ove informacije prilikom donošenja odluke o investiranju.

Odnos sa drugim sadržajem

Internet stranica kompanije Richter Gedeon Nyrt.može sadržati linkove za druge internet sadržaje. Predmetni linkovi se objavljuju sa dobrim namerama i kompanija Richter Gedeon Nyrt. ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan njenog domena. Internet stranica može sadržati dokumente, podatke i informacije napravljene ili objavljene od strane trećih lica, koje će se, kada god je to moguće, kao takvi i označiti. Richter Gedeon Nyrt.nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internet stranicama, te se shodno navedenom odriče svake odgovornosti, naročito odgovornosti vezane za tačnost, ažurnost i potpunost sadržaja na internet stranicama napravljenim od strane trećih lica.

Izmene i dopune uslova korišćenja

Predstavništvo kompanije Richter Gedeon Nyrt. zadržava pravo revizije sadržaja ovog dokumenta u bilo kom trenutku. Bilo kakve promene ovog dokumenta će biti automatski prikazane u samom dokumentu na zvaničnoj internet prezentaciji kompanije.

Slažem se

RUSSIA

Пользуясь этим сайтом, вы соглашаетесь, что вы прочитали, поняли и согласны с правилами, изложенными ниже, которых также обязуется придерживаться ОАО «Гедеон Рихтер». Методы обработки данных, правовые положения, касающиеся ответственности за содержание сайта и права пользования, а также политика обработки данных портала периодически пересматриваются нашей Компанией и при необходимости изменяются.

Если у вас остались любые вопросы относительно правил пользования, или вы хотите оставить комментарии или предложить какие-либо изменения с целью улучшения этих правил, пожалуйста, изложите их, нажав на кнопку «Контакт» в конце страницы.

На ваш доступ и использование портала ОАО «Гедеон Рихтер» распространяется действие правил пользования и всех применимых законов. Осуществляя доступ к нашему сайту и поиск по нему, вы принимаете, без каких-либо ограничений, условиям, обозначенным этими правилами пользования.

ОАО «Гедеон Рихтер» оставляет за собой право исправлять, изменять и обновлять настоящие «Правила использования» в любое время. Поскольку вы дали свое согласие на все вносимые изменения, мы предлагаем вам периодически просматривать данные Правила пользования.

Я согласен

LUXEMBOURG

Luxembourg

En utilisant ce site, vous reconnaissez que vous avez lu, compris et accepté les termes ci-dessous, que Gedeon Richter Plc. estime obligatoire. Les méthodes de gestion des données, les avis juridiques concernant la responsabilité pour le contenu et les droits d’auteur de ce site, et les politiques de gestion de l’information du site sont révisés périodiquement par notre Société et modifiés si nécessaire.

Si vous avez des questions concernant ces conditions d’utilisation, ou si vous souhaitez faire des commentaires ou proposer des modifications afin d’améliorer ces conditions, vous pouvez les soumettre en cliquant sur le bouton de contact au bas de la page.

L’accès et l’utilisation du site de Gedeon Richter Plc est soumis aux présentes conditions d’utilisation et toutes les lois applicables. En accédant à ce site, vous acceptez, sans limitation ou qualification, les conditions définies dans les présentes conditions d’utilisation.

Gedeon Richter Plc. se réserve le droit de modifier, changer et mettre à jour ces conditions d’utilisation à tout moment. Puisque vous acceptez d’être lié par ces modifications, nous vous suggérons de consulter ces Conditions d’utilisation sur une base périodique.

J’accepte

FRANCE

france

En utilisant ce site, vous reconnaissez que vous avez lu, compris et accepté les termes ci-dessous, que Gedeon Richter Plc. estime obligatoire. Les méthodes de gestion des données, les avis juridiques concernant la responsabilité pour le contenu et les droits d’auteur de ce site, et les politiques de gestion de l’information du site sont révisés périodiquement par notre Société et modifiés si nécessaire.

Si vous avez des questions concernant ces conditions d’utilisation, ou si vous souhaitez faire des commentaires ou proposer des modifications afin d’améliorer ces conditions, vous pouvez les soumettre en cliquant sur le bouton de contact au bas de la page.

L’accès et l’utilisation du site de Gedeon Richter Plc est soumis aux présentes conditions d’utilisation et toutes les lois applicables. En accédant à ce site, vous acceptez, sans limitation ou qualification, les conditions définies dans les présentes conditions d’utilisation.

Gedeon Richter Plc. se réserve le droit de modifier, changer et mettre à jour ces conditions d’utilisation à tout moment. Puisque vous acceptez d’être lié par ces modifications, nous vous suggérons de consulter ces Conditions d’utilisation sur une base périodique.

Visitez la version FR de fibroidsconnect-2.richweb.io

Disclaimer

"You are now leaving www.fibroidsconnect.com". Links to all outside websites are provided as a resource to our visitors.

Gedeon Richter accepts no responsibility for the content of other websites.

Send this to friend